Úvod > Zelené bydlení

Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je prosazovat trvale udržitelný rozvoj v každodenním životě. Svou činností dokazujeme, že životní úroveň lze zvyšovat i bez nároku na vyšší spotřebu energie, pitné vody a dalších přírodních zdrojů.

Své poslání uskutečňujeme formou školení, přednášek, workshopů, odborných exkurzí, poskytujeme ekologické poradenství a jsme iniciátory konkrétních akcí k výstavbě objektů přírodní architektury a dalších systémů, zmírňujících negativní dopady bydlení na přírodu a krajinu.

Při realizaci projektů spolupracujeme s dalšími organizacemi, firmami a jednotlivci, kteří nám poskytují odbornou, věcnou nebo finanční pomoc.

 
 
 
lighway - tubusové světlovody betvar - výstavba, sanace a opravy betonových konstrukcí