Úvod > Jižní Chlum > Současná etapa výstavby

Byly dokončeny první čtyři rodinné domy (tři jednoetážové o velikosti užitné plochy 110, 145 a 185 m2 a jeden dvouetážový o celkové výměře užitných ploch 210 m2). Jejich vlastníci se do nich stěhovali v letech 2004-5. Na jaře 2007 začala výstavba pátého domu o výměře 220 m2, s dokončením se počítá na podzim 2009.

Infrastruktura ekosídliště je vybudována nejen pro současnou, ale i pro budoucí výstavbu. Inženýrské sítě (příjezdová cesta, rozvody elektřiny a vody, dešťová a splašková kanalizace) již nyní vedou k dalším dvěma stavebním parcelám a jsou řešeny tak, aby umožnily napojení až 10 nových rodinných domů. Vlastní kořenová čistička odpadních vod, vybudovaná v r.2001 za finanční podpory Dánského výboru pro životní prostředí, zbavuje obyvatele Jižního Chlumu navždy poplatku za stočné. Systém pro zpětné využití přečištěné vody k zalévání a dalším technickým účelům však zároveň snižuje i jejich měsíční výdaje za vodné, především pak v letní „zalévací“ sezóně.

 
 
 
lighway - tubusové světlovody betvar - výstavba, sanace a opravy betonových konstrukcí