Úvod > Zelené bydlení > Podmínky členství

Členem občanského sdružení Zelené bydlení se může stát každá fyzická nebo právnická osoba sídlící v tuzemsku nebo v zahraničí, která souhlasí s posláním, cíli a stanovami sdružení.

Každý člen sdružení se stává bezplatným odběratelem Zpravodaje, získává přístup k odborné literatuře, videokazetám a CD z knihovny sdružení a je pravidelně informován o všech akcích, pořádaných občanským sdružením Zelené bydlení. Členové sdružení – stavebníci mohou čerpat poznatky a zkušenosti, získané při realizaci dosavadních projektů Zeleného bydlení a členové – podnikatelé mají zvýhodněný přístup k zakázkám, realizovaným z iniciativy sdružení a jeho členů.

Roční členský příspěvek pro fyzické osoby činí 400,- Kč, pro právnické osoby a obchodní firmy, které se ucházejí o zakázky v rámci sdružení, činí 3000,- Kč.

Rozhodne-li se člen přispět do sdružení vyšší než základní částkou (tj. fyzické osoby více než 400,- Kč a právnické osoby více než 3000,- Kč), pak částka převyšující příslušný členský příspěvek bude vedena a účtována jako dar. Takovému dárci bude nabídnuta možnost zveřejnění v seznamu sponzorů na webových stránkách a ve Zpravodaji sdružení.

Zájemce se stává členem občanského sdružení Zelené bydlení na základě vyplněné a zaslané přihlášky. O přijetí za člena rozhoduje na základě této přihlášky správní rada sdružení (na členství není právní nárok, ale zatím jsme neodmítli nikoho). O přijetí za člena je zájemce vyrozuměn písemně na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou na přihlášce.

 
 
 
lighway - tubusové světlovody betvar - výstavba, sanace a opravy betonových konstrukcí