Úvod > Zelené bydlení > Naše knihovnička

Členům občanského sdružení Zelené bydlení jsou k dispozici následující knihy, brožury, firemní materiály, časopisy, videokazety a multimediální CD:

Monografie:

 • Rob Roy: The Complete Book of Underground Houses. How to build a low-cost home  (Sou­hrn­ná kniha o zemí krytých domech. Jak postavit levný dům). 1994
 • Malcolm Wells: Recovering America, A More Gentle Way to Build (Uzdravení Ameriky, jak stavět citlivěji). 1999
 • David Wright, Malcolm Wells: Designing your Natural House. Over 2000 rules of good architecture you can apply to new or remodeled work by two award – winning designers (Projektování Vašeho zeleného domu. Přes 2000 pravidel dobré architektury, které můžete využít při návrhu dle původních nebo modifikovaných projektů dvou oceněných architektů). 1992
 • Malcolm Wells: How to Build an Underground House (Jak postavit dům krytý zemí). 1994
 • Vincent Van de Venter: A Natural System of House Design, an Architect´s Way Charles G. Woods (Využití přírodních prvků při navrhování domů. Přístup architekta Charlese Woodse). 1997
 • Charles G. Woods: Natural Architecture, 35 Earth Sheltered House Designs (Přírodní architektura, 35 návrhů domů krytých zemí).
 • Karen and Malcolm Wells: Amazing Tales of Adventure and Suspense at the Underground gallery. (Skicář nápadů a myšlenek souvisejících s podzemní galerií M. Wellse a jeho ženy na Cape Cod.) 1998
 • Charles G. Woods: The Complete Earth-Sheltered House (Příklady architektonických návrhů a konstrukčních detailů domů krytých zemí.)
 • Jana Plamínková: Slabikář ekologického bydlení. 1998
 • Van Nostrand Reinhold: Earth sheltered housing design – guidelines, examples, and references (Design domů krytých zemí – průvodce, příklady a reference),
 • The undergroound space center university of Minnesota
 • Malcolm Wells and Rick Friedman: Infra Structures, 1994
 • Radomír Měšťan: Stavba svépomocí, 1989
 • Ivana Žabičková: Hliněné stavby (výroba staviva z nepálené hlíny). 2002
 • Petr Suske: Hlinené domy novej generácie. 1991
 • Donald Hoffmann: Frank Lloyd Wright – Architecture and Nature (Architektura a příroda.). 1986
 • Robin Langley Sommer: Frank Lloyd Wright – A Gatefold Portfolio (Profil známého amerického přírodního architekta tvořícího v 1. pol. 20 století). 1997
 • Malcom Wells, Kappy Wells and Connie Simó: Sand-tiquity (Stavění z písku)
 • Martin Jiránek: Stavíme dům bez radonu. 2001
 • NGO Directory – A Directory of Environmenal Nongovernmental Organizations in Central and Eastern Europe (Adresář nestátních neziskových organizací zabývajících se životním prostředím ve střední a východní Evropě).1997
 • Davis Caves Construction: Earth Sheltered Designs, A collection from the nation´s leader in Earth Sheltered construction (Projekty domů krytých zemí. Nabídka hlavního dodavatele podzemních domů v USA).
 • Earth Sheltered Technology, Inc.: National Award-Winning Home Builder (Návrhy a realizace firmy Earth Sheltered Technology).
 • Performance Building Systems: Home Owner´s Planning Guide (Průvodce plánováním domu krytého zemí).

Informační brožury a firemní literatura:

 • Státní fond životního prostředí: Tam, kde vane vítr (Využití větrné energie pro výrobu elektřiny.)
 • Státní fond životního prostředí: Solární ohřev
 • Státní fond životního prostředí: Biopaliva
 • Státní fond životního prostředí:  Šetřete energii, uspoříte peníze
 • George L. Wilson and Co. – Earth sheltered structures (Hydroizolace na bázi bentonitu - manuál)
 • The Sustainable Community – a Practical Guide (Zkušenosti britského projektu Hockerton Housing Project z plánování, financování a realizace ekosídliště)
 • Slunce 2003 – česko-rakouská solární konference. Přírodovědecká fakulta University Palackého, Olomouc.
 • Infolisty ekodomů – inspirace pro každého (Liga ekologických alternativ, 2001)
 • Tepelná čerpadla – Polymat
 • Alternativní zdroje energie – Energy centre České Budějovice, 2002
 • Atlas instalací obnovitelných zdrojů energií – region Plzeňsko 12 / 2001
 • Katalog firem – obnovitelné zdroje energie. 2001 – 2002

Videokazety:

 • Zelené domy – domy chráněné zemí (ČEA, 2000)
 • Pressbrick PB 250 – lis na výrobu cihel z nepálené hlíny (česky)
 • Pressbrick PB 250 (anglicky)

Multimediální CD:

 • Zelená energie – pro dům, obec i region.(Liga ekologických alternativ, 2001)
 • Alternativní zdroje energie 2003 – sborník přednášek
 • Centrum pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie, Vilémov u Litovle
 • Ekodomy , inspirace pro každého (Liga ekologických alternativ, 2001)
 • Strukturální fondy EU a jak na ně

Časopisy:

 • Alternativní energie
 • Interiér
 • Střechy, fasády, izolace
 • Grantis
 • Energie pro život
 • Era 21.století
 • Stavební informace
 • FÓRUM architektury a stavitelství

I když mnohé z uvedených publikací jsou v angličtině, obsahují zpravidla množství fotografií, schémat a plánů mohou být proto inspirující i pro jazykově méně vybavené čtenáře.

Máte-li zájem o zapůjčení kteréhokoliv titulu, kontaktujte prosím kancelář sdružení.

 
 
 
lighway - tubusové světlovody betvar - výstavba, sanace a opravy betonových konstrukcí