Úvod > Jižní Chlum > Kdo staví Jižní Chlum?

Iniciátorem a organizátorem výstavby ekosídliště Jižní Chlum je občanské sdružení Zelené bydlení. Jde o neziskovou organizaci, jejímž cílem je propagace, poradenství, odborná a hmotná podpora ekologicky výhodných způsobů moderního bydlení. Naši projektanti ve spolupráci s odborníky z USA, Dánska a Rakouska vyvinuli optimální postupy, přizpůsobené českým stavebním normám. Ty jsme v praxi ověřili při dosavadní výstavbě ekosídliště Jižní Chlum. Na základě získaných znalostí a zkušeností jsme schopni nabídnout stavebníkům to nejlepší řešení za minimum prostředků.

Sdružení přitom v maximální míře využívá dotací a grantů, udělovaných tuzemskými i zahraničními organizacemi pro realizaci projektů s příznivým dopadem na životní prostředí. Každému ze současných stavebníků Jižního Chlumu to již přineslo zajímavé úspory.

Dodavateli stavebních prací a materiálů jsou „klasické“ stavební firmy, s nimiž zákazník uzavírá příslušné smlouvy o dílo. Odborníci občanského sdružení Zelené bydlení zajišťují koordinaci jednotlivých prací při realizaci stavby a nezávislý stavební dozor. To přináší zákazníkovi další významné úspory.

 
 
 
lighway - tubusové světlovody betvar - výstavba, sanace a opravy betonových konstrukcí