Úvod > Zelené bydlení > Jak se můžete podílet?

Klíčovým slovem v činnosti občanského sdružení Zelené bydlení je trvale udržitelný rozvoj a základní metodou naší práce je realizace konkrétních projektů. Jaké to jsou?

Projekty s hmotnými výstupy: v r.2001 šlo např. o výstavbu kořenové ČOV pro 50 ekvivalentních obyvatel, v r.2002 doplněnou systémem k zpětnému využití přečištěné vody k zavlažování. V současnosti je naší prioritou výstavba ekosídliště rodinných domků chráněných zemí v lokalitě Jižní Chlum u Zlína. Pomoc bychom potřebovali především při dostavbě a vybavení školicího střediska, kterému jsme vyčlenili celé přízemí jednoho z domů na ekosídlišti Jižní Chlum.

Projekty s nehmotnými výstupy: každoročně pořádáme řadu přednášek, seminářů (včetně mezinárodních), exkurzí (včetně zahraničních) a workshopů pro různé cílové skupiny klientů. Nejdůležitější aktivity uvádí nabídka akcí.

Publikace a pořady: videokazeta Zelené domy, vyrobená v r.2000 za přispění České energetické agentury, se stala již téměř kultovním snímkem přátel přírodní architektury. Od r.2000 také vychází 6 x ročně Zpravodaj, dosud distribuovaný pouze členům občanského sdružení. Nejnovějším výstupem našich aktivit je brožura Domy chráněné zemí, která vyšla v brněnském nakladatelství ERA v červenci 2007. Zakoupit si ji můžete v kterémkoliv knihkupectví nebo při návštěvě Jižního Chlumu. Zde je možno k ní možno přikoupit i CD s fotodokumentací z výstavby jednoho domu ekosídliště.

I když důležitým zdrojem financování aktivit občanského sdružení Zelené bydlení jsou dotace (pokryjí cca 10 % nákladů), granty (cca 60 %) a členské příspěvky (cca 5 %), neobejdeme se bez věcné a finanční pomoci dárců, ať už jednotlivců nebo firem.

Jak nám konkrétně můžete pomoci?

Fyzické osoby:

  • staňte se členy občanského sdružení Zelené bydlení (viz podmínky a výhody členství) a kromě členského příspěvku nám pomožte svými znalostmi, zkušenostmi a časem;
  • pusťte se s námi do realizace svých individuálních ekologických záměrů (třeba stavby vegetační ČOV, zelené střechy, nízkoenergetického domu...) a využijte přitom know-how dalších členů sdružení;
  • zúčastněte se kterékoliv z naší nabídky akcí;
  • nebo nás podpořte finančně a umožněte nám pracovat na ekologických projektech za Vaše peníze. O konkrétním využití Vašich prostředků můžete rozhodnout sami na základě darovací smlouvy, jejíž návrh Vám rádi zašleme, nebo ponechte rozhodnutí na nás. Účet obč. sdružení Zelené bydlení viz níže, do zprávy pro příemce prosím uveďte "DAR" + Vaše jméno a příjmení. Pokud souhrn Vašich darů za kalendářní rok dosáhne alespoň 1000,- Kč, můžete si dar odečíst od základu daně z příjmu. Potvrzení o přijatém daru Vám samozřejmě ihned zašleme.

Občanské sdružení Zelené bydlení má číslo účtu
379 941 373 / 0300

Kromě dobrého pocitu, že jste své peníze investovali do hledání lepší budoucnosti planety Země, Vás v případě Vašeho zájmu uvedeme v seznamu sponzorů na našich webových stránkách a ve Zpravodaji sdružení.

Právnické osoby:

  • mohou se rovněž stát členy občanského sdružení Zelené bydlení;
  • mohou naším prostřednictvím vystoupit z řady obvyklé komerční reklamy a prezentovat se novými a účinnými formami. Konkrétní možnosti s Vámi rádi projednáme osobně.

 
 
 
lighway - tubusové světlovody betvar - výstavba, sanace a opravy betonových konstrukcí