Úvod > Jižní Chlum > II. etapa výstavby

Kompletní inženýrské sítě (příjezdová cesta, rozvody elektřiny a vody, dešťová a splašková kanalizace) vedou ke dvěma dalším stavebním parcelám o výměrách 730 a 790 m2, určeným buď pro stavbu dvou samostatných RD chráněných zemí nebo terasového domu se třemi obytnými jednotkami. Obě varianty jsou ve stádiu projektu ke stavebnímu povolení. V případě samostatných RD si zájemci mohou vybrat dům podle připravené projektové dokumentace, nebo se s projektantem dohodnout na modifikaci stávajících stavebních plánů. I v případě terasového "trojdomu" existuje velká variabilita v řešení vnitřních dispozic domu.

Pro obyvatele Jižního Chlumu se zájmem o přírodu a aktivní využití volného času bude vybudována ekofarma, produkující vlastní ovoce, zeleninu, maso drobných zvířat a vejce. Jejím posláním je také nabídnout dětem možnost zajímavějšího vyžití, než je televize a počítačové hry.

 
 
 
lighway - tubusové světlovody betvar - výstavba, sanace a opravy betonových konstrukcí